informació i Documentació

Admissió i Matrícula

Les administracions educatives regulen l’admissió d’l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats. Així, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport desenvolupa normativa pròpia per regular l’admissió en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat en el nostre cas.

Aquesta normativa, i la documentació específica per al Col·legi La Encarnación, podrà ser consultada i descarregada en aquesta secció de la web a mida que vaja establint-se.

llistat de documents

Descarrega un document amb tota la documentació requerida en el moment de la matrícula.

Matrícula

Descarrega el conjunt de formularis per entregar amb la resta de documentació.