Sobre el nostre Projecte Educatiu…

adoptem el caràcter propi d’un  Col.legi Diocesà


transmetre la cultura d’una manera sistemàtica i crítica a la llum de la fe
educant en i des de les virtuts cristianes

promovent síntesi cultura i fe
amb coherència fe-vida

que afavoreix l’educació integral de la persona


Oferint acompanyament integral

Des de l’etapa d’educació infantil fins a la preuniversitària

ETAPES INFANTIL
ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
ETAPA BATXILLERAT