Els nostres espais

En La Encarnación  oferim els equipaments per al correcte desenvolupament de les activitats del centre, sempre pensant en la qualitat de l’ensenyament dels nostres alumnes.

Aules

Poc a poc anem actualitzant les diferents aules del centre per dotar-les de diferents espais, i d’equipaments i eines que ens permeten fer un ensenyament cada vegada més eficient, proactiu i modern.

Laboratoris

Per a les matèries específiques de ciències disposem dels laboratoris de física, química i biologia, amb una dotació d’intruments i tot el necessari per poder impartir sessions teòriques i pràctiques.

Aules d’informàtica

El centre compta amb dues aules d’informàtica en les quals els alumnes poden treballar, des de tasques d’investigació, treballs col·laboratius, programació, disseny gràfic, i aprendre o millorar l’ús d’aplicacions ofimàtiques.

taller de tecnologia

Es tracta d’un amplia aula amb taules de treball, instruments, eines i aparells per al treball de projectes de la matèria de tecnologia, des de electricitat, electrònica, trball de diferents materials com la fusta, el metall…

Altres espais

A banda de les aules, hi ha altres espais importants en el centre:
Dos menjadors adaptats a les distintes edats dels alumnes, un per als d’educació infantil, i altre per als de primària i secundària.
El menjador d’infantil també serveix com aula de psicomotricitat per als més menuts.
El servei de menjador, desdejuni, o pic-nic, és responsabilitat de la una cuïna pròpia.
Els espais d’esbarjo estan distribuïts en diferents zones del centre: el pati, les galeries o el terrat, on també s’ubica l’hort escolar.

Menjador infantil

Menjador

Aula psicomotricitat

Cuina pròpia

Pati

Galeries

Terrat

Hort escolar

Biblioteca

Capella

Vestuaris

Dutxes

Zones esportives

Per una atenció personalitzada

Secretaria

En la secretaria del col·legi s’ofereix una atenció personalitzada, tant presencial com telefònica, i duu a terme una funció importantíssima, sobretot d’informació i administració.

SalA de reunions

Entre d’altres espais del centre, prop de la porta de Rosanes es troba la sala de reunions, un espai reservat per a mantindre reunions individualitzades amb les famílies.

Departament d’orientació

Des dels alumnes d’educació infantil a batxillerat, tots poden rebre l’atenció i orientació sobre aspectes tant acadèmics com professionals o personals.

Atenció a la diversitat

Per últim, però no menys important, disposem de dues aules per a les especialistes en pedagogia terapèutica , i una d’audició i llenguatge per a l’especialista del SPE (Servei Psicopedagògic Escolar), on es treballa amb els alumnes amb necessitats especials.