La Encarnación som…

…una comunitat educativa formada per moltes persones, i sense algun dels grups que la constitueixen no funciona.

És el tots per un i un per tots.

AQUESTA SECCIÓ ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ.

EN BREU PODREU CONSULTAR-LA

AMPA

Les famílies apareixen representades per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Professors

Coneix al nostre claustre segons els nivells educatius, i les seues experiències.

Consell Escolar

Òrgan de control i gestió de centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Alumnes

Els alumnes són nostres protagonistes. Coneix ací als representants de cada nivell i grup.

Administració i Secretaria

Personal fonamental per a un bon funcionament del centre.

Parròquia

El nostre centre pertany a la parròquia de Sant Pere, ubicada al centre de la població de Sueca.